Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 10:01:42 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17509Tiêu đề: Bài tập vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Lazy Girl trong 10:01:42 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
24Na là chất phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex] có chữ ký bán ra là 15h. Để xác định thể tích máu trong cơ thể, người ta bơm vào máu một người 10cm3 một dung tích Na với nồng độ 10-3mol/lít. Sau 6h người ta lấy ra 10cm3 máu và tìm thấy 1,875.10-8 mol của Na. Gia sư với thời gian trên chất phóng xạ phân bố đều, tính thể tích máu trong cơ thể.
Mong sớm đc giúp đỡ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:31:32 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
24Na là chất phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex] có chữ ký bán ra là 15h. Để xác định thể tích máu trong cơ thể, người ta bơm vào máu một người 10cm3 một dung tích Na với nồng độ 10-3mol/lít. Sau 6h người ta lấy ra 10cm3 máu và tìm thấy 1,875.10-8 mol của Na. Gia sư với thời gian trên chất phóng xạ phân bố đều, tính thể tích máu trong cơ thể.
Mong sớm đc giúp đỡ ạ.
HD:
+ Số mol Na ban đầu đưa vào cơ thể: [tex]n_{0}=C_{M}.V=10^{-3}.(10^{-3}.10^{-3})=10^{-9}(mol/l)[/tex]
+ Số mol Na còn lại trong cơ thể sau thời gian 6h: [tex]n=n_{0}.2^{-6/15}=10^{-9}.2^{-6/15}[/tex]
+ Thế tích máu: [tex]V=\frac{10^{-9}.2^{-6/15}.10}{1,875.10^{-8}}=[/tex] ????