Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 09:29:10 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17506Tiêu đề: Thắc mắc bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Lazy Girl trong 09:29:10 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện mặc theo thứ tự. Lần lượt từ trái sang phải ta có URL=200V, URC=150V. Biết uRL vuông pha với uRC. Cường độ dòng điện trong mạch là [tex]í=2cos(100\prod{t-\frac{\prod{}}{6}}[/tex] (Ạ). Tìm công suất đoạn mạch.
Mong sớm được giúp đỡ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 12:04:55 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện mặc theo thứ tự. Lần lượt từ trái sang phải ta có URL=200V, URC=150V. Biết uRL vuông pha với uRC. Cường độ dòng điện trong mạch là [tex]í=2cos(100\prod{t-\frac{\prod{}}{6}}[/tex] (Ạ). Tìm công suất đoạn mạch.
Mong sớm được giúp đỡ ạ.
Do uRC và uRL vuông pha nên ta có:[tex]tan\varphi _{RL}.tan\varphi _{RC}=\frac{U_{L}}{U_{R}}.\left(-\frac{U_{C}}{U_{R}} \right)=-1\rightarrow U_{L}U_{C}=U^{2}_{R}(1)[/tex]
Mặt khác ta có:
[tex]\begin{cases} U_{R}^{2} +U^{2} _{L}=200^{2}\\ U_{R}^{2} +U^{2} _{C}=150^{2} \end{cases}[/tex]
Thay (1) vào hệ phương trình ta có:[tex]\begin{cases} U_{L}U_{C} +U^{2} _{L}=200^{2}\\ U_{L}U_{C} +U^{2} _{C}=150^{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \left(U_{C}+U_{L} \right)U_{L}=200^{2} \\ \left(U_{C}+U_{L} \right)U_{C}=150^{2} \end{cases}[/tex]
Lập tỉ số hệ trên ta có:[tex]\frac{U_{L}}{U_{C}}=\frac{200^{2}}{150^{2}}=\frac{16}{9}[/tex]
Thay vào hệ trên ta có: [tex]U_{L}=160V ;U_{C}=90V[/tex]
Vậy ta có [tex]U_{R}=120V[/tex]
Vậy công suất tiêu thụ: [tex]P=I^{2}.R=U_{R}.I=120.\sqrt{2}W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:21:28 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện mặc theo thứ tự. Lần lượt từ trái sang phải ta có URL=200V, URC=150V. Biết uRL vuông pha với uRC. Cường độ dòng điện trong mạch là [tex]í=2cos(100\prod{t-\frac{\prod{}}{6}}[/tex] (Ạ). Tìm công suất đoạn mạch.
Mong sớm được giúp đỡ ạ.
Theo kiểu khác: [tex]U_{RC}cos\varphi _{RC}=U_{RL}cos\varphi _{RL}\leftrightarrow U_{RC}cos\varphi _{RC}=U_{RL}cos(\varphi _{RC}+\pi /2)[/tex]
Bấm máy tìm PhiRC hay tìm được UR


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:33:38 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện mặc theo thứ tự. Lần lượt từ trái sang phải ta có URL=200V, URC=150V. Biết uRL vuông pha với uRC. Cường độ dòng điện trong mạch là [tex]í=2cos(100\prod{t-\frac{\prod{}}{6}}[/tex] (Ạ). Tìm công suất đoạn mạch.
Mong sớm được giúp đỡ ạ.

Em vẽ vecto quay thì được URL và URC là hai cạnh của tam giác vuông và UR là đường cao

Tính chất tam giác vuông cho ta : [tex]U_{R} = \frac{U_{RL}.U_{RC}}{\sqrt{U_{RL}^{2} + U_{RC}^{2}}} = 120 V[/tex]

Công suất mạch : [tex]P = RI^{2} = U_{R} I = 120 . \frac{2}{\sqrt{2}} = 120\sqrt{2}W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:33:57 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện mặc theo thứ tự. Lần lượt từ trái sang phải ta có URL=200V, URC=150V. Biết uRL vuông pha với uRC. Cường độ dòng điện trong mạch là [tex]í=2cos(100\prod{t-\frac{\prod{}}{6}}[/tex] (Ạ). Tìm công suất đoạn mạch.
Mong sớm được giúp đỡ ạ.
Cách khác : dùng giản đồ Fresnel ==> [tex]tan(\varphi_{RC}) = \frac{URC}{URL}[/tex]
[tex]P=U_{RC}.I.cos(\varphi_{RC})[/tex]