Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 08:40:50 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17502Tiêu đề: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: kôkaoa trong 08:40:50 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Trong quá trình dao động tốc độ cực đại và gia tốc cực đại lần lượt là 6 (m/s) và 60pi (m/s2 ). Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 3 (m/s) và thế năng đang tăng. Thời gian ngắn nhất sau đó để vật có gia tốc 30pi (m/s2 ) là:
A. 1/12 s. B. 1/24 s. C. 1/20 s. D. 1/6 s

nhờ thầy và các bạn giúp em ạ !


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: leaflife trong 09:04:30 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
có: [tex]\frac{a_{max}}{v_{max}}=\omega =10 \pi[/tex]
v=3=[tex]\frac{v_{max}}{2}[/tex]
[tex]\frac{v_{max}}{2}[/tex] => [tex]\varphi =-\frac{\pi }{6}[/tex]   (v>0)
khi a=30pi=a_max /2 thì x=(cộng trừ) Acan2/2
=> khoangr thời gian là ngắn nhất nếu x=Acan2/2
=>> [tex]\Delta \varphi =\frac{5 \pi }{12}[/tex]
=>t=1/24