Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 08:09:06 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17501Tiêu đề: Con lắc đơn và sóng dừng
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 08:09:06 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp em bài này
Câu 1: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất . Nếu đưa lên mặt trăng thì trong 1 ngày đêm đồng hộ chậm 852 phút. Bỏ qua sự nở dài vì nhiệt  g=9,8m/s^2
Gia tốc ở mặt trăng là ??
Câu 2 :Trên 1 sợi dây đàn hồi chiều dài 1,6m hai đầu cố định và đang có sóng dừng. Quan sát trên dây có các điểm cách đều nhau những khoảng 20cm luôn dao động cùng biên độ nhau. Số bụng trên dây là
A.8   B.4 C. 6   D.8 hoặc 4

Bài 1 em tính ra 3,8 còn bài 2 em tính ra D    khác so với kết quả nên hỏi lại để xem có sai xót gì ko