Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: fairyland trong 07:49:08 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17500Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: fairyland trong 07:49:08 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Mong các thầy và các bạn giải giúp:
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 250g và lò xo có độ cứng k =100N/m. Vật trượt không ma sát trên mặt phảng nằm ngang. Khi vật đang ở vị trí lò xo không biến dạng người ta bắt đầu tác dụng lực F theo hướng ra xa lò xo và không đổi vào vật. Sau khoảng thời gian delta t = pi/40 s thì ngừng tác dụng lực F. Biết sau đó vật dao động với biên độ bằng 10cm. Độ lớn của lực F là
A. 5N         B.5 căn 2 N            C. 10N                  D.20N


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:44:10 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Mong các thầy và các bạn giải giúp:
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 250g và lò xo có độ cứng k =100N/m. Vật trượt không ma sát trên mặt phảng nằm ngang. Khi vật đang ở vị trí lò xo không biến dạng người ta bắt đầu tác dụng lực F theo hướng ra xa lò xo và không đổi vào vật. Sau khoảng thời gian delta t = pi/40 s thì ngừng tác dụng lực F. Biết sau đó vật dao động với biên độ bằng 10cm. Độ lớn của lực F là
A. 5N         B.5 căn 2 N            C. 10N                  D.20N

Dưới tác dụng của lực F vật DĐĐH quanh VTCB mà ở đó lò xo dãn một đoạn : [tex]\Delta l_{0} = \frac{F}{k}[/tex]

 [tex]\Delta l_{0} [/tex]cũng là biên độ dao động của vật .

Chu kì dao động lúc này : [tex]T = \frac{\pi }{10s}[/tex]

Vào thời điểm F ngừng tác dụng : t = T/4 , vật qua VTCB - Nghĩa là cách vị trí lò xo không biến dạng một đoạn A

Tốc độ của vật lúc này : [tex]v = A \omega[/tex]

Biên độ dao động cuả vật lúc sau : [tex]A'^{2} = A^{2} + \left( \frac{v}{\omega }\right) ^{2} = 2A^{2} \Rightarrow A \Rightarrow F[/tex]