Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 04:56:04 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17496Tiêu đề: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: Nogood trong 04:56:04 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Năng lượng của hidro khi e ở quỹ đạo dừng thứ n được xác định bởi công thức En = -13,6 / n^2  ( eV)
Nếu nguyên tử hidro đang ở trạng thái kích thích ứng với mức năng lượng N thì bước sóng dài nhất có thể phát ra là?
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:02:02 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
bước sóng dài nhất khi nguyên tử nhảy từ mức năng lượng N xuống trạng thái cơ bản n=1
[tex]\frac{hc}{\lambda}= -13,6. (\frac{1}{N^{2}} - 1)=>\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: Nogood trong 05:06:21 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Bạn xem lại hộ , k ra đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:13:10 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
đổi eV ra Jun chưa