Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 02:15:12 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17490Tiêu đề: tìm kim loại M
Gửi bởi: kôkaoa trong 02:15:12 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
nhờ mn giúp
cho kl M và oxit của nó td với d2 HCl 18,25% ,sau pư thu đc d2 có nồng độ 20,79%
kl M là ?


Tiêu đề: Trả lời: tìm kim loại M
Gửi bởi: superburglar_9x trong 07:33:01 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
nhờ mn giúp
cho kl M và oxit của nó td với d2 HCl 18,25% ,sau pư thu đc d2 có nồng độ 20,79%
kl M là ?
Bài này theo kinh nghiệm phương pháp tốt nhất là thử đáp án!


Tiêu đề: Trả lời: tìm kim loại M
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:03:59 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Làm thử :D

Bài này chắc phản ứng vừa đủ (không tìm đằng trời ==)
[tex]n_{HCl}=0,5 \rightarrow n_{MCl_n}=\dfrac{0,5}{n} \rightarrow m_{MCl_n}=\dfrac{0,5(M+35.5n)}{n} \\ 100+(2M+16n)\dfrac{0,5}{2n} > m_{dd \ spu} > 99,5+M\dfrac{0,5}{n} \\ \dfrac{\dfrac{0,5(M+35.5n)}{n}}{100+(2M+16n)\dfrac{0,5}{2n}} <0,2079< \dfrac{\dfrac{0,5(M+35.5n)}{n}}{99,5+M\dfrac{0,5}{n}} \\ \rightarrow 7,4133n<M<9,77n[/tex]

Xét n lần lượt bằng 1, 2, 3 ta thấy Al thỏa mãn

Có gì sai sót k nhỉ ???