Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 10:59:07 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17486



Tiêu đề: Bài toán khe yâng
Gửi bởi: Thuy203 trong 10:59:07 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Em không hiểu mấy câu này , mong mọi người giải thich
1) thí nghiệm Yâng với ánh sáng trắng có buớc sóg 0,4<=lamda =<0,75( micromet. Tỉ số giữa bề rộng quang phổ bậc 1 và khoảng cách nhỏ nhất giữa qphổ bậc1 và bậc2 là? Đán là 7
2) trong tn Yâng, để tạo độ lệch pha cho 2 sóng ánh sáng phát ra Từ S1 S2, người ta dịch chuyển khe S một đoạn nhỏ ra khỏi đườg trung trực của 2 khe, nhưng vẫn song song với 2 khe.  khi chiếu vào khe S ánh sáng đơn sắc hệ vân dich chuyển như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán khe yâng
Gửi bởi: luonglecongly trong 11:58:52 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

2) trong tn Yâng, để tạo độ lệch pha cho 2 sóng ánh sáng phát ra Từ S1 S2, người ta dịch chuyển khe S một đoạn nhỏ ra khỏi đườg trung trực của 2 khe, nhưng vẫn song song với 2 khe.  khi chiếu vào khe S ánh sáng đơn sắc hệ vân dich chuyển như thế nào?

gọi O' là vân trung tâm của hệ mới. O' sẽ di chuyển ngược hướng với hướng di chuyển của S


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán khe yâng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:27:32 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Em không hiểu mấy câu này , mong mọi người giải thich
1) thí nghiệm Yâng với ánh sáng trắng có buớc sóg 0,4<=lamda =<0,75( micromet. Tỉ số giữa bề rộng quang phổ bậc 1 và khoảng cách nhỏ nhất giữa qphổ bậc1 và bậc2 là? Đán là 7

Trong giao thoa dùng ánh sáng trắng thì VS trung tâm có màu trắng ( sự chồng chập của 7 màu chính tại đây ). Hai bên O có những dãy màu như cầu vòng gọi là quang phổ ánh sáng trắng, màu tím ở gần O, đỏ ngoài cùng bởi vì [tex]\lambda _d[/tex] lớn nhất nên tọa độ nó cũng lớn nhất (xét cùng bậc); dãy đầu tiên gọi là quang phổ bậc 1.

Bề rộng quang phổ bậc 1 chính là khoảng cách từ VS đỏ đến VS tím trong " dãy cầu vòng " thứ nhất.

[tex]\Delta x_1=x_d_1-x_t_1=1\frac{D}{a}(\lambda _d-\lambda _t)[/tex]

Khoảng cách nhỏ nhất giữa quang phổ bậc 1 và quang phổ bậc 2 chính là khoảng cách từ VS đỏ trong quang phổ bậc 1 đến VS tím trong quang phổ bậc 2

[tex]l=x_t_2-x_d_1=\frac{d}{a}(2\lambda _t-\lambda _d)[/tex]

lập tỉ số => bằng 7.




Tiêu đề: Trả lời: Bài toán khe yâng
Gửi bởi: Thuy203 trong 10:50:15 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Em thưa thầy đáp án bài 1 lại là không xác định đuợc ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán khe yâng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:56:12 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Em thưa thầy đáp án bài 1 lại là không xác định đuợc ạ.

Ở trên thầy có nhầm xíu, sữa lại rồi đó.
Không xác định được đáp án là sao Thuy203 ?Em vẽ hình ra sẽ rõ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán khe yâng
Gửi bởi: Thuy203 trong 07:20:30 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Em thưa thầy đáp án như sau : hệ vân sẽ dịch chuyển :
A. Về phía nguồn xa S hơn
B.về phía  nguồn gần S hơn
C. Cùng chiều với khe S
D không xác định được.
Đáp án là  D ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán khe yâng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:51:50 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Em thưa thầy đáp án như sau : hệ vân sẽ dịch chuyển :
A. Về phía nguồn xa S hơn
B.về phía  nguồn gần S hơn
C. Cùng chiều với khe S
D không xác định được.
Đáp án là  D ạ

Trời, ở trên em nói bài 1 không xác định mà.

Bài 2 thì bạn luonglecongly đã trả lời đúng rồi đó.