Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vothingocboi trong 10:24:32 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17483Tiêu đề: Hai chất điểm dao động điều hòa
Gửi bởi: vothingocboi trong 10:24:32 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Mọi người giúp mình làm bài này vói
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số f=0.5 hz dọc theo 2 đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox la 10 cm. Tại thời điểm t1, hai vật đi ngang nhau. hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 5cm.


Tiêu đề: Trả lời: Hai chất điểm dao động điều hòa
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:08:44 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
nếu 2 vật cùng biên độ ta có thể dễ dàng suy ra đại lượng khoảng cách giữa 2 vật dao động điều hòa với phương trình
[tex]\Delta x = 10 cos(\omega t + \varphi )[/tex]
tại thời điểm t1 2 vật đi ngang nhau tức là đối với [tex]\vec{\Delta x}[/tex] đang qua vị trí cân bằng ( 2 vật trùng nhau nên khoảng cách bằng 0 )
để khoảng cách là 5 tức là góc lệch so với Ox là pi/3 thì từ VTCB vecto [tex]\vec{\Delta x}[/tex] phải quay góc pi/6 nữa
=> thời gian đó là T/12
ta có T=1/f = 2 => khoảng thời gian là 1/6s

mình chỉ suy luận như thế này nếu 2 vật cùng biên độ, còn khác biên độ thì mong các thầy và các bạn cho ý kiến