Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 12:55:14 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17479Tiêu đề: thắc mắc bài tập phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: Lazy Girl trong 12:55:14 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Một hạt nhân có số khối A đang đứng yên, phát ra hạt [tex]\alpha[/tex] với tốc độ v. Lấy gần đúng khối lượng hạt nhân theo số khối A khi tính theo đơn vị u. Tốc độ giật lùi của hạt nhân còn là?
Mong sớm đc giúp đỡ ạ. Cảm ơn rất nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài tập phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:16:46 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Một hạt nhân có số khối A đang đứng yên, phát ra hạt [tex]\alpha[/tex] với tốc độ v. Lấy gần đúng khối lượng hạt nhân theo số khối A khi tính theo đơn vị u. Tốc độ giật lùi của hạt nhân còn là?
Mong sớm đc giúp đỡ ạ. Cảm ơn rất nhiều.

Từ giả thiết và bảo toàn số khối ta có khối lượng của hạt [tex]\alpha[/tex] là 4(u) ; và của hạt nhân mới là (A - 4)(u)

Bảo toàn động lượng cho ta : [tex]\vec{0} =4\vec{v} + (A - 4)\vec{V}[/tex]

Tốc độ giật lùi cần tìm : [tex]\vec{0} = 4\vec{v} + (A - 4)\vec{V}\Rightarrow V = \frac{4}{A-4}v[/tex]