Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 11:29:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17474Tiêu đề: Phương trình đại số
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 11:29:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
[tex]x^{3}-3x^{2}+2\sqrt{(x+6)^{3}}=18x[/tex]
Mong các pro giúp đỡ [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: Messi_ndt trong 12:01:44 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
[tex]x^{3}-3x^{2}+2\sqrt{(x+6)^{3}}=18x[/tex]
Mong các pro giúp đỡ [-O<
Chú ý đây là phương trình đẳng cấp bậc 3 với x, với \sqrt{x+6}.
Phương trình tương đương
[tex](x^2-2x-12)(x-\sqrt{x+6})=0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 12:05:55 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
[tex]x^{3}-3x^{2}+2\sqrt{(x+6)^{3}}=18x[/tex]
Mong các pro giúp đỡ [-O<
Chú ý đây là phương trình đẳng cấp bậc 3 với x, với \sqrt{x+6}.
Phương trình tương đương
[tex](x^2-2x-12)(x-\sqrt{x+6})=0[/tex]
Không đúng bạn ơi mình thử rồi 2 phương trình khác nhau
Bạn xem kĩ lại cho mình với [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: Hung10Ly04LTV trong 12:11:52 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
phương trình tương đương: X[tex]^{3}[/tex] +2[tex]\sqrt{(x+6)^{3}}[/tex] = 3X.(X+6)
đặt v=x , u= [tex]\sqrt{x+6}[/tex]
ta được: 2.u[tex]^{3}[/tex] + 2.v[tex]^{3}[/tex] = 3v.u[tex]^{2}[/tex]

chia 2 vế cho  v.u[tex]^{2}[/tex] được pt bậc 2 theo u/v , tới đó xong rồi
Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 12:21:01 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
phương trình tương đương: X[tex]^{3}[/tex] +2[tex]\sqrt{(x+6)^{3}}[/tex] = 3X.(X+6)
đặt v=x , u= [tex]\sqrt{x+6}[/tex]
ta được: 2.u[tex]^{3}[/tex] + 2.v[tex]^{3}[/tex] = 3v.u[tex]^{2}[/tex]

chia 2 vế cho  v.u[tex]^{2}[/tex] được pt bậc 2 theo u/v , tới đó xong rồi


chưa đúng bạn ơi đặt x=v mà xem lại yk


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: Messi_ndt trong 12:21:55 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
[tex]x^{3}-3x^{2}+2\sqrt{(x+6)^{3}}=18x[/tex]
Mong các pro giúp đỡ [-O<
Xin lỗi nhầm một chút, nói PT đẳng cấp bậc 3 thì ai cũng biết giải rồi :)
Chú ý đây là phương trình đẳng cấp bậc 3 với x, với \sqrt{x+6}.
Phương trình tương đương
[tex]x^3-x(x+6)-2(x+6)x+2(x+6)\sqrt{x+6}=0[/tex]
Tương đương với
[tex](x-\sqrt{x+6})^2(x+2\sqrt{x+6})=0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:26:02 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
bài của Hùng đúng nhưng hắn không biết gõ latex, xin chỉnh lại như sau
u = [tex]\sqrt{x + 6}[/tex] ( nhớ đặt điều kiện )
v = x
ta có [tex]v^{3} + 2u^{3} = 3vu^{2}[/tex]
chia 2 vế cho [tex]v.u^{2}[/tex] ta được : [tex]\frac{v^{2}}{u^{2}} + \frac{2u}{v} = 3[/tex]
tới đây là hiểu rồi nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: Hung10Ly04LTV trong 12:27:52 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
phương trình tương đương: X[tex]^{3}[/tex] +2[tex]\sqrt{(x+6)^{3}}[/tex] = 3X.(X+6)
đặt v=x , u= [tex]\sqrt{x+6}[/tex]
ta được: 2.u[tex]^{3}[/tex] + 2.v[tex]^{3}[/tex] = 3v.u[tex]^{2}[/tex]

chia 2 vế cho  v.u[tex]^{2}[/tex] được pt bậc 2 theo u/v , tới đó xong rồi


chưa đúng bạn ơi đặt x=v mà xem lại yk
xin lỗi bạn,đặt x=v thì ta được: [tex]v^{3}[/tex] + 2[tex]u^{3}[/tex] = 3v.[tex]u^{2}[/tex]
chia 2 vế cho v.[tex]u^{2}[/tex] là ra
nãy viết thừa ssoos 2 :D

Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 12:33:19 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
phương trình tương đương: X[tex]^{3}[/tex] +2[tex]\sqrt{(x+6)^{3}}[/tex] = 3X.(X+6)
đặt v=x , u= [tex]\sqrt{x+6}[/tex]
ta được: 2.u[tex]^{3}[/tex] + 2.v[tex]^{3}[/tex] = 3v.u[tex]^{2}[/tex]

chia 2 vế cho  v.u[tex]^{2}[/tex] được pt bậc 2 theo u/v , tới đó xong rồi


chưa đúng bạn ơi đặt x=v mà xem lại yk
làm như bạn bị ngược u/v rồi  :D bài của messi hay đấy bạn xem ykxin lỗi bạn,đặt x=v thì ta được: [tex]v^{3}[/tex] + 2[tex]u^{3}[/tex] = 3v.[tex]u^{2}[/tex]
chia 2 vế cho v.[tex]u^{2}[/tex] là ra
nãy viết thừa ssoos 2 :D


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: Hung10Ly04LTV trong 12:37:23 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
phương trình tương đương: X[tex]^{3}[/tex] +2[tex]\sqrt{(x+6)^{3}}[/tex] = 3X.(X+6)
đặt v=x , u= [tex]\sqrt{x+6}[/tex]
ta được: 2.u[tex]^{3}[/tex] + 2.v[tex]^{3}[/tex] = 3v.u[tex]^{2}[/tex]

chia 2 vế cho  v.u[tex]^{2}[/tex] được pt bậc 2 theo u/v , tới đó xong rồi


chưa đúng bạn ơi đặt x=v mà xem lại yk
làm như bạn bị ngược u/v rồi  :D bài của messi hay đấy bạn xem ykxin lỗi bạn,đặt x=v thì ta được: [tex]v^{3}[/tex] + 2[tex]u^{3}[/tex] = 3v.[tex]u^{2}[/tex]
chia 2 vế cho v.[tex]u^{2}[/tex] là ra
nãy viết thừa ssoos 2 :D
thì bạn đặt v/u = t, ra 1 pt giải được mà :|


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình đại số
Gửi bởi: Hung10Ly04LTV trong 12:41:33 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
phương trình tương đương: X[tex]^{3}[/tex] +2[tex]\sqrt{(x+6)^{3}}[/tex] = 3X.(X+6)
đặt v=x , u= [tex]\sqrt{x+6}[/tex]
ta được: 2.u[tex]^{3}[/tex] + 2.v[tex]^{3}[/tex] = 3v.u[tex]^{2}[/tex]

chia 2 vế cho  v.u[tex]^{2}[/tex] được pt bậc 2 theo u/v , tới đó xong rồi


chưa đúng bạn ơi đặt x=v mà xem lại yk
làm như bạn bị ngược u/v rồi  :D bài của messi hay đấy bạn xem ykxin lỗi bạn,đặt x=v thì ta được: [tex]v^{3}[/tex] + 2[tex]u^{3}[/tex] = 3v.[tex]u^{2}[/tex]
chia 2 vế cho v.[tex]u^{2}[/tex] là ra
nãy viết thừa ssoos 2 :D
ra pt bậc 3 theo t nhé