Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 09:06:02 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17468Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ (2)
Gửi bởi: JoseMourinho trong 09:06:02 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 8,0cm, có hai nguồn sóng dao động theo phương
thẳng đứng với các phương trình: uA= uB = a.cos(2πft). C, D là hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=can2-1 m/s/. Để trên đoạn CD có đúng ba điểm, tại
đó các phần tử dao động với biên độ cực đại thì tần số dao động của nguồn phải thoả mãn
A. f ≤ 12,5Hz. B. 12,5Hz ≤ f ≤ 25,0Hz. C. f ≥ 25Hz D. 12,5Hz ≤ f < 25,0Hz.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ (2)
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:53:16 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
xét tại C ta có:
[tex]d_{2} - d_{1} = 0,08.(\sqrt{2} -1) = k\frac{v}{f}[/tex]
để trên CD có 3 cực đại thì [tex]1\leq k < 2[/tex]
=> f


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ (2)
Gửi bởi: nguyenmanhduyhp trong 10:53:24 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
So diem dao dong cuc dai tren CD la so gia tri k thoa man [tex]\frac{(AD-BD).f}{v}\leq k\leq\frac{(AC-BC).f}{v}[/tex]

Vi trung truc la cuc dai len 2 diem cuc dai con lai ung voi k = cong tru 1, vi vay
[tex]-2<\frac{(AD-BD).f}{v}\leq -1[/tex]
[tex]1\leq {(AC-BC).f}/{v}<2[/tex]
 Tu do thay so tim ra [tex]12,5\leq f<25[/tex]