Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 08:55:34 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17467Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:55:34 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = acos(100pit);
uB = bcos(100pit). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên
đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ
cực đại và cùng pha với I là:
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
ĐS 7


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:41:56 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Giải giống sóng dừng. Có 5 điểm cực đại và cùng pha với I