Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jannuazai trong 08:45:03 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17466Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: jannuazai trong 08:45:03 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
cho sóng lan truyền the đường thẳng. M cách nguồn khoảng [tex]\lambda[/tex]/4 ở thời điểm t = T/3 có độ dời khỏi VTCB là 6mm. biên độ sóng không đổi là bao nhiêu. nhờ mọi người giúp với


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: nguyenmanhduyhp trong 11:36:26 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
pt sóng tại M  [tex]u_{M}=A.cos(\frac{2 \Pi}{T}t-\frac{2\Pi.d }{\lambda })[/tex]
thay t= T/3,d= lamda/4 , u=6 vao giai ra A