Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jannuazai trong 08:07:09 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17464Tiêu đề: Về momen quán tính
Gửi bởi: jannuazai trong 08:07:09 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay là 0.25 kg.m², do tác dụng của lực hãm bánh đà quay chậm dần đều với gia tốc góc có độ lớn 10rad/s². momen động lượng giảm từ 5.8 xuống 0.8 kgm²/s trong thời gian là bao nhiêu

nhờ thầy cô và các bạn giải chi tiết chút vì cái này học lâu rồi nên quên sạch