Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 05:44:49 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17463Tiêu đề: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 05:44:49 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ T
tìm khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng bằng 3 lần thế năng ?
đáp án T/6
Mọi người giải giúp!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:53:45 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Cho một vật dao động điều hòa với chu kỳ T
tìm khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng bằng 3 lần thế năng ?
đáp án T/6
Mọi người giải giúp!
HD:
+ Lực hồi phục cực đại tại biên
+ Động năng bằng 3 lần thế năng tại +-A/2
+ Thời gian ngắn nhất từ biên A => A/2 nên là T/6