Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chinhanh9 trong 04:03:25 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17461Tiêu đề: Thời gian trong dao động có ma sát của con lắc lò xo
Gửi bởi: chinhanh9 trong 04:03:25 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Trong các bài dao động có ma sát của con lắc lò xo, em thắc mắc phần thời gian chuyển động của vật, xem lời giải mà không hiểu. Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp:
1. Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=100g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xon dãn 6cm so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn [tex]\mu =0,2[/tex]. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:
[tex]A. \frac{\Pi }{25\sqrt{5}} s[/tex]
[tex]B. \frac{\Pi }{20}s[/tex]
[tex]C. \frac{\Pi }{15}s[/tex]
[tex]D. \frac{\Pi }{30}s[/tex]
2. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m=100 g, lò xo có độ cứng k=10 N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng là [tex]\mu =0,2[/tex]. Lấy [tex]g=10m/s^{2}, \Pi =3,14[/tex]. Ban đầu vật nặng được thả nhẹ từ vị trí lò xo dãn 6 cm. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng đầu tiên là :
A. 28,66 cm/s
B. 38,25 cm/s
C. 25,48 cm/s
D. 32,45 cm/s
3. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 1kg, lò xo có độ cứng 160 N/m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,32. Ban đầu giữa vật ở vị trí lò xo nén 10 cm, rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt  dần. Lấy  [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ lúc bắt đầu dao động là:
A. 22 cm
B. 19 cm
C. 16 cm
D. 18 cm
 


Tiêu đề: Trả lời: Thời gian trong dao động có ma sát của con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:48:22 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Trong các bài dao động có ma sát của con lắc lò xo, em thắc mắc phần thời gian chuyển động của vật, xem lời giải mà không hiểu. Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp:
1. Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=100g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xon dãn 6cm so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn [tex]\mu =0,2[/tex]. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:
[tex]A. \frac{\Pi }{25\sqrt{5}} s[/tex]
[tex]B. \frac{\Pi }{20}s[/tex]
[tex]C. \frac{\Pi }{15}s[/tex]
[tex]D. \frac{\Pi }{30}s[/tex]
 
+ Vị trí cân bằng tạm : [tex]xo=\mu.m.g/k=0,2cm,\omega=\sqrt{k/m}[/tex]
+ trong 1/2 dao động đầu coi vật như dao động điều hòa có biên độ A'=A-xo=5,8cm và VTCB là xo=0,2cm hay vật dao động có PT X=5,8cos(wt) (X=x-xo)
+ Khi lò xo không biến dạng ==> x=0 ==> X=-xo=-0,2cm ==> [tex]t=|arcos(-0,2/5,6)|/w[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thời gian trong dao động có ma sát của con lắc lò xo
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:11:30 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy xem hộ em bài này em làm như thầy thì ra D, còn đáp án cho C
Một con lắc lò xo có độ cứng k=10N/m, khối lượng vật nặng m=200 gam, dao động trên mặt phẳng ngang,được thả nhẹ từ vị trí lò xo dãn 6 cm. Hệ số ma sát bằng 0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất lần thử 1 là
A 1,11
B 0,444
C 0,27
D 0,296