Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 03:30:38 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17459Tiêu đề: Xin giúp bài sóng cơ!!!
Gửi bởi: quocnh trong 03:30:38 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
trên một soi day đàn hồi đang có sóng truyền. xét 2 điểm A,B cách nhau một phần tu bước sóng . tại thoi điểm t, phần tu soi day tại A có li độ 0,5mm đang giảm phần tử sợi dây B có li độ 0,866mm và đang tăng. coi biên độ không đổi. biên độ và chiều truyền sóng


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài sóng cơ!!!
Gửi bởi: ngochocly trong 03:46:30 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
A và B vuông pha nên:
[tex]x_{A}^{2}+x_{B}^{2}=A^2[/tex]
=>A
Vẽ hình thì A nằm ở góc phần tư thứ nhất, B ở góc thứ tư.
=> Sóng truyền từ A đến B.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài sóng cơ!!!
Gửi bởi: quocnh trong 09:18:13 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
A và B vuông pha nên:
[tex]x_{A}^{2}+x_{B}^{2}=A^2[/tex]
=>A
Vẽ hình thì A nằm ở góc phần tư thứ nhất, B ở góc thứ tư.
=> Sóng truyền từ A đến B.
Vẽ hình thì A nằm ở góc phần tư thứ nhất, B ở góc thứ tư.
=> Sóng truyền từ A đến B.( Tại sao như vậy bạn có thể giải thích ro hơn giúp mình được k ? cảm on)


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài sóng cơ!!!
Gửi bởi: ngochocly trong 09:35:34 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Vẽ hình thì A nằm ở góc phần tư thứ nhất, B ở góc thứ tư.
=> Sóng truyền từ A đến B.( Tại sao như vậy bạn có thể giải thích ro hơn giúp mình được k ? cảm on)


Tại thời điểm t:
xA=Acos(phiA); xB=Acos(phiB)
A nằm ở góc thứ nhất nên phiA>0,
B ở góc thứ tư nên phiB<0
=> phiA > phiB nên sóng truyền từ A đến B.

Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài sóng cơ!!!
Gửi bởi: Phihungds trong 10:54:19 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2013
A và B vuông pha nên:
[tex]x_{A}^{2}+x_{B}^{2}=A^2[/tex]
=>A
Vẽ hình thì A nằm ở góc phần tư thứ nhất, B ở góc thứ tư.
=> Sóng truyền từ A đến B.
Cho mình hỏi cái hệ thức trên ở đâu ra, và với các trường hợp cùng pha, ngược pha thì thế nào