Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:13:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17457



Tiêu đề: Sắp thi đại học rồi, Bạn nào có tài liệu polime cho mình xin với?
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:13:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Câu 1: Thầy cô có tài liệu nào liên quan đến polime: Tự nhiên, nhân tạo, bán tổng hợp, poliamit, trùng ngưng, trùng hợp không cho em xin với?


Tiêu đề: Trả lời: Sắp thi đại học rồi, Bạn nào có tài liệu polime cho mình xin với?
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 02:24:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Bạn nên gg tìm thì hơn ^^