Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 10:46:06 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17452Tiêu đề: Giao thao ánh sáng
Gửi bởi: Nogood trong 10:46:06 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Cho thí nghiệm y - âng, ánh sáng có bước sóng 500nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ S1 tới màn M
Lúc đầu người ta thấy H là 1 cực đại giao thoa
Dịch màn M ra xa 2 khe S1,S2 đến khi tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 1/7 m
Để năng lượng tại H triệt tiêu thì phải dịch màn ra thêm ít nhất 16/35 m
Khoảng cách hai khe S1 và S2 là?

Nhờ thầy giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Giao thao ánh sáng
Gửi bởi: cuongthich trong 03:55:29 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Cho thí nghiệm y - âng, ánh sáng có bước sóng 500nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ S1 tới màn M
Lúc đầu người ta thấy H là 1 cực đại giao thoa
Dịch màn M ra xa 2 khe S1,S2 đến khi tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 1/7 m
Để năng lượng tại H triệt tiêu thì phải dịch màn ra thêm ít nhất 16/35 m
Khoảng cách hai khe S1 và S2 là?

Nhờ thầy giải giúp

HD e tự tính
ta có [tex]x_{H}=\frac{a}{2}[/tex]
ban đầu H là vân sáng bậc k: [tex]x_{H}=k\frac{\lambda D}{a}[/tex] (1)
khi dich màn thêm 1/7m thì H là vân tối ứng với k-1: [tex]x_{H}=(k-0,5)\frac{\lambda (D+1/7)}{a}[/tex] (2)
khi dịch thêm 16/35m thì H triệt tiêu năng lượng lần 2 tức là vân tối ứng vói k-2:
[tex]x_{H}=(k-1,5)\frac{\lambda (D+1/7+16/35)}{a}[/tex] (3)
từ 1,2 ,3 em giả ra đáp án