Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luonglecongly trong 10:40:59 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17451Tiêu đề: điện xoay chiều nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 10:40:59 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giải dùm với:

2>Đặt điện áp xoay chiều u=Ucos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). khi nối tắc tụ C thì điện áp hiệu dụng trên R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha?. hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau và lúc đầu là nhiu?

3> Một đoạn mạch gồm cuộn day thuần cảm L nối tiếp với tụ có điện dung C. khi đặt 2 đầu đoạn mạch lần lượt là các điên áp u1=200(can2)cos(100pit + pi/2) u2= 200(can2)cos(50pit) thì dòng điện cua mạch tương ứng là i1= (can2)cos(100pit) u2=  (can2)cos(50pit). L và C có giá trị là bao nhiu?


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:46:19 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giải dùm với:

2>Đặt điện áp xoay chiều u=Ucos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). khi nối tắc tụ C thì điện áp hiệu dụng trên R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha?. hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau và lúc đầu là nhiu?

Ta có: [tex]U'_R=2U_R\Leftrightarrow R^2+(Z_L-Z_C)^2=4(R^2+Z_L^2)[/tex]   (1)

mà i trong hai trường hợp vuông pha nhau => [tex]\frac{\left|Z_L-Z_C \right|}{R}.\frac{Z_L}{R}=1[/tex]  (2)

(1),(2) => [tex]R^4-3Z_L^2.R^2-4Z_L^4=0[/tex]

giải pt này ta có [tex]R=2Z_L[/tex]

từ đây bạn tìm được cos phi hai trường hợp ^-^.

Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:52:10 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giải dùm với:
2>Đặt điện áp xoay chiều u=Ucos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). khi nối tắc tụ C thì điện áp hiệu dụng trên R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha?. hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau và lúc đầu là nhiu?
Ban đầu: cos[tex]\varphi1 =\frac{U_{R}}{U_{AB}}[/tex]
Lúc sau: cos[tex]\varphi2 =\frac{U_{R'}}{U_{AB}}[/tex]
Lập tỉ số suy ra: [tex]2cos\varphi _{1}=cos\varphi _{2}[/tex]
Mặt khác [tex]\varphi _{2}-\varphi _{1}=\pi /2\rightarrow cos\varphi _{2}=2cos(\varphi _{2}-\pi /2)[/tex]
Suy ra [tex]cos\varphi _{2}=2/\sqrt{5};cos\varphi _{1}=1/\sqrt{5}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:08:07 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giải dùm với:
3> Một đoạn mạch gồm cuộn day thuần cảm L nối tiếp với tụ có điện dung C. khi đặt 2 đầu đoạn mạch lần lượt là các điên áp u1=200(can2)cos(100pit + pi/2) u2= 200(can2)cos(50pit) thì dòng điện cua mạch tương ứng là i1= (can2)cos(100pit) và dòng điện ứng với u2 có biên độ [tex]\sqrt{2}[/tex]. L và C có giá trị là bao nhiu?
Để cái đề như ban đầu không đúng, có chỉnh lại! Còn nếu thêm cái pha của thằng dòng điện thì hơi dỡ!
Lúc đầu: [tex]\varphi _{LC}=\varphi _{u}-\varphi _{i}=\pi /2\rightarrow Z_{L1}>Z_{C1}[/tex]
Do đó Zl1 - Zc1 = U/I = 200 (1)
T/H sau: f2 = f1/2 suy ra Zl2 = Zl1/2; Zc2 = 2Zc1 và Do đó Zl2 - Zc2 = U/I = 200 (2)
Suy ra [tex]Z_{l1}/2-2Z_{c1}=+-200 hay Z_{l1}-4Z_{C1}=+-400[/tex]
Kết hợp suy ra ZL1 = 400 ; Zc1 = 200
Hay L = 4/pi (H); C =[tex]10^{-4}/2\pi F[/tex]