Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 10:40:17 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17450Tiêu đề: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 10:40:17 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Nguồn âm tại O có công suất không đổi
Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A,B,C cùng nằm về 1 phía của O và theo thứ tự ra xa nguồn
Mức cường độ âm tại  B kém hơn mức cường độ âm tại A là a ( dB)
mức cường độ âm taih B hơn tại C là 3a (dB)
biết 3OA = 2OB
tỉ số OC/OATiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:28:15 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Câu nhờ giúp đỡ bạn nên ghi ở trong bài viết.
Xem như a đơn vị B (để khỏi chia 10)
[tex]L_{A}-L_{B}=\lg (\frac{OB}{OA})^{2}=\lg (\frac{3}{2})^{2}=a[/tex]
[tex]L_{A}-L_{B}=a, L_{B}-L_{C}=3a=> L_{a}-L_{B}=-2a=\lg (\frac{OC}{OA})^{2}[/tex]