Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luonglecongly trong 10:18:57 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17448Tiêu đề: Dao động cưỡng bức
Gửi bởi: luonglecongly trong 10:18:57 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
NHờ các bạn và thầy cô giải dùm :)s
một xe chuyển động dều trên đường mà cứ 20m trên đường thì có 1 ổ gà. Biết chu kì dao động riêng của khung xe là 2s. xe bị sóc mạnh nhất là khi vân tốc của xe là?

Ai có bài tập thêm về dao động cưỡng bức khác không? cho mình xin với? tài liệu về  dạng bài toán này có vẻ hơi ít  [-O<Tiêu đề: Trả lời: Dao động cưỡng bức
Gửi bởi: cuongthich trong 04:03:06 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
NHờ các bạn và thầy cô giải dùm :)s
một xe chuyển động dều trên đường mà cứ 20m trên đường thì có 1 ổ gà. Biết chu kì dao động riêng của khung xe là 2s. xe bị sóc mạnh nhất là khi vân tốc của xe là?

Ai có bài tập thêm về dao động cưỡng bức khác không? cho mình xin với? tài liệu về  dạng bài toán này có vẻ hơi ít  [-O<


xe xóc mạnh nhất khi chu kì xóc của bánh xe = chu kì của khung xe (cộng hưởng)
[tex]\rightarrow v=\frac{s}{T}=10m/s[/tex]