Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pobungphe trong 07:40:47 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17442Tiêu đề: số vân sáng trong miền đó là
Gửi bởi: pobungphe trong 07:40:47 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Bài toán
Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng(Young), trong vùng MN trên màn quan sát, người ta đếm được 13 vân sáng với M và N là hai vân sáng ứng với bước sóng λ1=0,45μm. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng λ2=0,6μm thì số vân sáng trong miền đó là
A. 12
B. 11
C. 10
D. 9
Em tính ra bằng 10, không biết có đúng không? Mong các thầy cô giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: số vân sáng trong miền đó là
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:12:30 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Bài toán
Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng(Young), trong vùng MN trên màn quan sát, người ta đếm được 13 vân sáng với M và N là hai vân sáng ứng với bước sóng λ1=0,45μm. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng λ2=0,6μm thì số vân sáng trong miền đó là
A. 12
B. 11
C. 10
D. 9
Em tính ra bằng 10, không biết có đúng không? Mong các thầy cô giúp đỡ.

(Đề trên nên nói lúc sau M,N là vân gì)
12\lambda_1=k_2.\lambda_2 ==> k_2=9
Th1: M là vân sáng ==> Số vân sáng là 10
Th2: M là vân tối ==> số vân sáng 9
Th3: M không sáng không tối ==> số vân sáng là 9