Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 10:32:15 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17434Tiêu đề: 1 bài con lắc đơn và 1 bài sóng âm
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 10:32:15 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: 1 con lắc đơn có chiều dài l treo vào trần 1 toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng 1 góc a so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng là k, gia tốc trọng trường là g. Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì là:

đáp án là   [tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{l}{g cos\alpha \sqrt{k^{2}+1}}}[/tex]


Bài 2: 1 nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. 3 điểm S,A,B trên phương truyền sóng (A,B cùng phía so với S). AB = 100m. Điểm M là trung điểm của AB và MS = 70m. Mức cường độ âm tại M là 40 dB. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn [tex]I_{0}=10^{-12}W/m^{2}[/tex]. Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm S qua A và B là ?

đáp án là  0.181 mJTiêu đề: Trả lời: 1 bài con lắc đơn và 1 bài sóng âm
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:37:59 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài đăng của bạn vi phạm quy định 2 của diễn đàn


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài con lắc đơn và 1 bài sóng âm
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 10:45:39 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
em xin lỗi, xin thầy và các bạn giúp em cách giải 2 bài này, và làm ơn đừng khóa vì em không sửa lại được nữa


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài con lắc đơn và 1 bài sóng âm
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 05:57:11 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
em xin lỗi vì đã ko nhờ vả rõ ràng
xin thầy Quang Dương và các thầy mod vào hướng dẫn em cách làm 2 bài này, em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài con lắc đơn và 1 bài sóng âm
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:03:21 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17400.0

Bài 2: Gọi công suất của nguồn là P, Xét điểm M, ta có [tex]I_M=\frac{P}{4\pi SM^2}=I_0.10^4[/tex] ( vì LM=4B)

[tex]\Rightarrow P[/tex]

Thời gian sóng truyền từ A đến B là [tex]t=\frac{AB}{v}[/tex]

Năng lượng sóng truyền từ A đến B là [tex]W=Pt=1,81mJ[/tex]