Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 10:17:11 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17433Tiêu đề: 3 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 10:17:11 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha với 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nt. Khi roto của máy quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện án hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở thuần có cùng 1 giá trị. Khi roto quay vơi tốc  độ n0 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở thuần đạt giá trị cực đại. Quan hệ giữa n0 với n1 và n2 là :

đáp án [tex]n_{0}^{2}=\frac{2n_{1}^{2}n_{2}^{2}}{n_{1}^{2}+n_{2}^{2}}[/tex]

(nhưng em lại làm ra đáp án là  [tex]n_{0}^{2}=n_{1}n_{2}[/tex], xin thầy giúp em.

Bài 2: (bài này cũng gần giống bài trên, xin thầy cho em đáp án cụ thể)
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha với 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nt. Khi roto của máy quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện án hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện có cùng 1 giá trị. Khi roto quay vơi tốc  độ n0 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Quan hệ giữa n0 với n1 và n2 là ?

Bài 3: Đặt điện áp [tex]u=100cos(\omega t) (V)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm 1 điện trở thuần, 1 cuộn cảm thuần và 1 tụ điện có điện dung thay đổi được, Thay đổi điện dung tụ điện tới khi điện áp hiêu dụng giữa 2 bản tụ đạt giá trị cực đại là 100V. Khi đó, vào thời điểm điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch AB có giá trị bằng 100V thì điện áp tức thời giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có giá trị là ?

đáp án là:   -50V

Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:29:01 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Câu 1[tex]f=np=>w=2\pi .n.p,E=\frac{NBS.w}{\sqrt{2}}=>U_{R}=\frac{NBS.w.R}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}.\sqrt{2}}[/tex]
Bạn thấy nó giống bài toán thay đổi w=w1 hoặc w=w2 thì Ul có cùng 1 giá trị, khi w=wo thì Ul max,tìm mối quan hệ giữa w1,w1 và wo


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:36:02 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Câu 2 [tex]U_{C}=\frac{NBS}{\sqrt{2}.\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}.C}[/tex]
Bài toán này lại giống bài toán cho mạch RLC nối tiếp thay đổi w=w1 hoặc w=w2 thì UR có cùng 1 giá trị,w=wo thì UR max, mối quan hệ giữa w1,w1,w0 . ĐS [tex]w_{o}^{2}=w_{1}.w_{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 10:49:09 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
em nghĩ bài 2 là dạng thay đổi w để Uc đạt cực đại chứ ko giống với để Ur đạt cực đại
xin thầy Quang Dương vào cho em đáp án và cách giải 3 câu


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:55:51 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài toán này lại giống bài toán cho mạch RLC nối tiếp thay đổi w=w1 hoặc w=w2 thì UR có cùng 1 giá trị,w=wo thì UR max, mối quan hệ giữa w1,w1,w0
[tex]U_{R}=\frac{U.R}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}[/tex]
Biểu thức có chứa w nằm ở trong căn dưới mẫu số, Bài toán số 2 của bạn thì biểu thức w cùng nằm trong căn dưới mẫu, nên 2 bài này cho kết quả giống nhau
Theo mình dạng bài về máy phát điện không có đáp án[tex]2n_{o}^{2}=n_{1}^{2}+n_{2}^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar_9x trong 11:23:56 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha với 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nt. Khi roto của máy quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện án hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở thuần có cùng 1 giá trị. Khi roto quay vơi tốc  độ n0 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở thuần đạt giá trị cực đại. Quan hệ giữa n0 với n1 và n2 là :

đáp án [tex]n_{0}^{2}=\frac{2n_{1}^{2}n_{2}^{2}}{n_{1}^{2}+n_{2}^{2}}[/tex]

(nhưng em lại làm ra đáp án là  [tex]n_{0}^{2}=n_{1}n_{2}[/tex], xin thầy giúp em.

Bài 2: (bài này cũng gần giống bài trên, xin thầy cho em đáp án cụ thể)
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha với 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nt. Khi roto của máy quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì điện án hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện có cùng 1 giá trị. Khi roto quay vơi tốc  độ n0 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Quan hệ giữa n0 với n1 và n2 là ?

Bài 3: Đặt điện áp [tex]u=100cos(\omega t) (V)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm 1 điện trở thuần, 1 cuộn cảm thuần và 1 tụ điện có điện dung thay đổi được, Thay đổi điện dung tụ điện tới khi điện áp hiêu dụng giữa 2 bản tụ đạt giá trị cực đại là 100V. Khi đó, vào thời điểm điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch AB có giá trị bằng 100V thì điện áp tức thời giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có giá trị là ?

đáp án là:   -50V
Dễ dàng có UoR=UoL và U vuông pha URL nên Umax thì uLR=0
Bạn vẽ lên cung tròn sẽ thấy khi đó uL=-can2/2U0L=-50V


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:19:56 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
em nghĩ bài 2 là dạng thay đổi w để Uc đạt cực đại chứ ko giống với để Ur đạt cực đại
xin thầy Quang Dương vào cho em đáp án và cách giải 3 câu


Điện áp hai đầu tụ điện : [tex]U_{C}= I.Z_{C} = \frac{NBS\omega }{\sqrt{2}.\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}} . \frac{1}{C\omega }[/tex]

Hay : [tex]U_{C}=\frac{NBS}{\sqrt{2}.\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}.C}[/tex]

Lời giải của Mourinho là đúng rồi !