Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: itstyle trong 09:33:23 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17430Tiêu đề: Giúp tớ 4 bài dao động này vs ...
Gửi bởi: itstyle trong 09:33:23 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
1) Một chất điểm có khối lượng m = 200g, dao động điều hòa với phương trình x=4cos10t (cm)
*) Tính vận tốc của chất điểm khi lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn bằng 0,4N

2)
Một chất điểm dao động điều hòa theo pt x=10cos(2pit + 5pi/6) cm. Tại thời điểm t vật có li độ x=6 cm đang chuyển động theo chiều dương thì tại thời điểm t1=( t + 1,5) s, vật có li độ là?

3)
Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0,6m/s trên một đường tròn có đường kính 0,4m. Hình chiếu của điểm M lên một đường kính của đường tròn dao động điều hòa với biên độ và tần số góc lần lượt là ?
Đ/s : A=0,2m và w=3.0 rad/s

4) Con lắc lò xo có k=4N/m, M=400g Đang đứng yên trên mặt phẳng nằm nang nhẵn. Một vật khối lượng m=100g bay theo phương ngang với vận tốc vo= 1m/s đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với M. Chu kỳ và biên độ của vật M sau khi va chạm là:
Đ/s: T=pi/5 và A=4cm


Giúp mình với nhé ... thanks  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Giúp tớ 4 bài dao động này vs ...
Gửi bởi: luonglecongly trong 10:19:50 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
1) Một chất điểm có khối lượng m = 200g, dao động điều hòa với phương trình x=4cos10t (cm)
*) Tính vận tốc của chất điểm khi lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn bằng 0,4N


k=10^2.0,2=20N
kx=0,4 => x = 2 cm
dùng hệ thức độc lập 4^2 = 2^2 + (v / 10)^2 => v = 40(căn3) cm/s