Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimdu96 trong 09:33:05 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17429Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: kimdu96 trong 09:33:05 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài 1:
Một lò xo có chiều dài [tex]l_{0}[/tex] = 100cm, [tex]K_{0}[/tex] = 24N/m, cắt thành hai đoạn có chieuf dài [tex]l_{1}[/tex]=2[tex]l_{2}[/tex]/3, ghép chúng thành cơ hệ lò xo ghép song song sao cho lò xo K2  (cố định tại A) nối với vật m rồi nối với lò xo K1 (cố định tại B) A ở phía trên B ,m=400g, AB = 105 cm bỏ qua kích thước của vật. Xác định độ biến dạng của mỗi lò xo khi ở VTCB, lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex].
A.[tex]\Delta l_{1}[/tex] = 7cm,.[tex]\Delta l_{2}[/tex] = 2cm                          B.[tex]\Delta l_{1}[/tex] = 3cm,.[tex]\Delta l_{2}[/tex] = 2cm 
C.[tex]\Delta l_{1}[/tex] = 2cm,.[tex]\Delta l_{2}[/tex] = 7cm                       D. [tex]\Delta l_{1}[/tex] =1cm,.[tex]\Delta l_{2}[/tex] =4cm 
Bài 2:
Một CLĐ DĐĐH theo phương trình s= 2cos7t (cm,s) tại nơi có g=9,8m/[tex]s^{2}[/tex]. Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực khi vật đi qua VTCB là:
A.1,01            B. 0,95                C.1,08                D.1,05