Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 09:15:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17427Tiêu đề: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: tsag trong 09:15:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Câu 4: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1. S2 cách nhau 6căn2 cm dao động theo phương trình u =acos(20pit) mm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền . Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 . cách S1S2 một đoạn :
A 6cm.                               B 3can2 cm                     C ,2 cm           D. 18cm
Mọi người xem cách giải của mình sai chỗ nà mà mình tính không có đáp án
[tex]\lambda[/tex]  =4cm
Gọi M là điểm trên đường trung trực
Do 2 nguồn cùng pha nên O(trung điểm AB )dao động cùng pha với hai nguồn
[tex]u_{O}=2acos(wt-\frac{6\sqrt{2}\Pi }{4} )[/tex]
[tex]u_{M}=2acos(wt-\frac{2\Pi d}{4})[/tex]
Để M dao động ngược pha với nguồn thì
[tex]\frac{2\Pi d}{4}-\frac{6\sqrt{2}\Pi }{4}=\Pi +k2\Pi =>d=(k+\frac{1}{2})4+3\sqrt{2}[/tex]
Do d là cạnh huyền=>d>[tex]3\sqrt{2}[/tex]
=>[tex]d_{min}=2+3\sqrt{2}[/tex]
=>[tex]MO=\sqrt{d^{2}-(3\sqrt{2})^{2}}=4,579[/tex]
Không có đáp án
Mọi người xem và giải lại giúp mìnhTiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:23:52 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
tại sao lại so với điểm O hả tsag
chỉ cần pha tại M trừ đi pha của nguồn thôi chứ, pha nguồn bằng 0
bạn viết phương O làm j ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: tsag trong 09:27:09 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Tại mình thấy có một số bài giải theo cách này ra nhung bài này sao nó không ra


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar_9x trong 09:27:29 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Câu 4: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1. S2 cách nhau 6căn2 cm dao động theo phương trình u =acos(20pit) mm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền . Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 . cách S1S2 một đoạn :
A 6cm.                               B 3can2 cm                     C ,2 cm           D. 18cm
Mọi người xem cách giải của mình sai chỗ nà mà mình tính không có đáp án
[tex]\lambda[/tex]  =4cm
Gọi M là điểm trên đường trung trực
Do 2 nguồn cùng pha nên O(trung điểm AB )dao động cùng pha với hai nguồn
[tex]u_{O}=2acos(wt-\frac{6\sqrt{2}\Pi }{4} )[/tex]
[tex]u_{M}=2acos(wt-\frac{2\Pi d}{4})[/tex]
Để M dao động ngược pha với nguồn thì
[tex]\frac{2\Pi d}{4}-\frac{6\sqrt{2}\Pi }{4}=\Pi +k2\Pi =>d=(k+\frac{1}{2})4+3\sqrt{2}[/tex]
Do d là cạnh huyền=>d>[tex]3\sqrt{2}[/tex]
=>[tex]d_{min}=2+3\sqrt{2}[/tex]
=>[tex]MO=\sqrt{d^{2}-(3\sqrt{2})^{2}}=4,579[/tex]
Không có đáp án
Mọi người xem và giải lại giúp mình


@tag sai ở chỗ trung điểm O của A,B pha của O tùy thuộc vào khoảng cách AB


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:29:01 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
mình nghĩ xét như vậy nguy hiểm lắm tsag
sao bạn ko xét thẳng với nguồn luôn


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: tsag trong 09:34:11 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Mình cũng không hiểu lắm các bạn có thể giải thích cụ thể hơn đuợc không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar_9x trong 09:38:23 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Mình cũng không hiểu lắm các bạn có thể giải thích cụ thể hơn đuợc không?
Như TH bên trên bạn thấy O không cùng pha với nguồn.Để O cùng pha vơi nguồn thì AB thỏa : [tex]AB=k\lambda[/tex]