Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:37:41 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17426Tiêu đề: Một bài trong đề Lê Quý Đôn Quảng Trị lần 3
Gửi bởi: tsag trong 08:37:41 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
  M,  N,  P  là  3  điểm  liên  tiếp  nhau  trên mộtsợi  dây  mang  sóng dừng  có  cùng  biên  độ  2mm,  dao
động tại N ngược pha với dao động tại M. NP = 2MN = 4 cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s
sợi  dây  có dạng một  đoạn  thẳng.Tốc độ  dao  động của  phần tử vật  chất tại  điểm bụng  khi  qua vị  trí  cân
bằng là:
A. 363mm/s  B. 375 mm/s  C. 628mm/s  D. 314mm/s


Tiêu đề: Trả lời: Một bài trong đề Lê Quý Đôn Quảng Trị lần 3
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:34:55 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Em đặt tên lại.