Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: doandung95 trong 08:32:12 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17425Tiêu đề: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: doandung95 trong 08:32:12 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
 Cho 2 chất điểm dao dộng điều hòa với cùng chu kì T trên trục Ox ,cùng nhận gốc tọa độ 0 là VTCB và với biên độ lần lượt là 2 cm va 1 cm.Chất điểm 1 dao động sớm pha hơn chất điểm 2 là [tex]\pi[/tex]/3.Gọi x1 ,x2 lần lượt là li độ của 2 chất điểm ở thời điểm t.Trong 1 chu kì khoảng thời gian mà giá trị x1 + 2x2 lớn hơn hoặc bằng căn 3 cm là                      A.3T/2   B.3T/4  C.2T/3 D.5T/6

Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:55:04 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài viết của bạn vi phạm Quy Định 2 của diễn đàn.