Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cuongk46t1 trong 07:59:14 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17422Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa con lắc đơn khó
Gửi bởi: cuongk46t1 trong 07:59:14 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài 1m khối lượng m. kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng 1 góc 0,1rad và thả cho dao động không vận tốc đầu. Khi chuyển động qua vị trí cân bằng và sang phía bên kia con lắc va chạm đàn hồi với mặt phẳng cố định đi qua điểm treo góc nghiêng của mặt phẳng và phương thẳng đứng là 0,05rad Lấy gia tốc trọng trường g = 9,85 (m/s) bỏ qua ma sát. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A.1,02
B.1,33
C.1,23
D.1,83


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa con lắc đơn khó
Gửi bởi: tsag trong 08:13:13 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc đơn có chiều dài 1m khối lượng m. kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng 1 góc 0,1rad và thả cho dao động không vận tốc đầu. Khi chuyển động qua vị trí cân bằng và sang phía bên kia con lắc va chạm đàn hồi với mặt phẳng cố định đi qua điểm treo góc nghiêng của mặt phẳng và phương thẳng đứng là 0,05rad Lấy gia tốc trọng trường g = 9,85 (m/s) bỏ qua ma sát. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A.1,02
B.1,33
C.1,23
D.1,83
Giai
Bạn vẽ hình ra sẽ thấy Khi vât đi từ VTCB đến biên vật sẽ bị cản lại tại vị trí có li độ bằng một nữa biên độ
=>[tex]T'=T-\frac{T}{3}=2\frac{T}{3}=1,33s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa con lắc đơn khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:26:18 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài viết của bạn vi phạm Quy định 2 của diễn đàn.