Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jannuazai trong 05:46:32 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17421Tiêu đề: Hỏi về chứng minh công thức
Gửi bởi: jannuazai trong 05:46:32 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
quãng đường
s= kA² / (2[tex]\mu[/tex]mg)
là nó xuất phát từ đâu vậy

cảm ơn mọi người nhiều