Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: fairyland trong 01:20:39 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17417Tiêu đề: Con lắc đơn vướng đinh
Gửi bởi: fairyland trong 01:20:39 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Các thầy và các bạn giúp mình với
Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T0 biên độ góc a0 chiều dài dây treo là l. Từ biên trở về dây vướng đinh tại điểm chính giữa l đoạn đây từ đinh tới điểm treo trùng với đường phân giắc của a0. Con lắc sẽ dao động tuần hoàn với chu kì T bằng
A. T0            B.0,5675    T0                C.0,7682   T0                  D.1,125    T0


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn vướng đinh
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:24:03 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
trong 1 chu ky con lắc dao động với 2 giai đoạn tương ứng với 2 chiều dài dây
bạn tính nửa chu kì của trường hợp này cộng với nửa chu kì trường hợp sau là ra đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn vướng đinh
Gửi bởi: fairyland trong 01:52:15 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
trong 1 chu ky con lắc dao động với 2 giai đoạn tương ứng với 2 chiều dài dây
bạn tính nửa chu kì của trường hợp này cộng với nửa chu kì trường hợp sau là ra đáp án
nhưng bạn ơi ở đây đinh không ở vị trí cân bằng mà ở vị trí đường phân giác nên mình không biết vị trí cân bằng sẽ nằm ở đâu ?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn vướng đinh
Gửi bởi: hocsinhIU trong 02:04:33 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
úi, mình xin lỗi, mình đọc không kĩ
vị trí cân bằng vẫn là khi dây treo thẳng đứng thôi bạn
nếu vướng ở đường phân giác thì từ biên về vị trí đó con lắc đi với thời gian là 1/6 chu kì của chiều dài ban đầu
còn lại bạn tìm biên độ mới và tìm thời gian ứng với chiều dài dây lúc sau là được


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn vướng đinh
Gửi bởi: fairyland trong 03:55:52 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
úi, mình xin lỗi, mình đọc không kĩ
vị trí cân bằng vẫn là khi dây treo thẳng đứng thôi bạn
nếu vướng ở đường phân giác thì từ biên về vị trí đó con lắc đi với thời gian là 1/6 chu kì của chiều dài ban đầu
còn lại bạn tìm biên độ mới và tìm thời gian ứng với chiều dài dây lúc sau là được
bạn có thể tính cho mình không ? mình k tính ra đáp án ?