Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cuongk46t1 trong 11:44:39 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17413Tiêu đề: Dao động tắt dần con lắc đơn
Gửi bởi: cuongk46t1 trong 11:44:39 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Bài 5: Con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có g =9,8 m/[tex]s^{2}[/tex] có biên độ góc ban đầu là 5 độ chiều dài 50cm, khối lượng 500g. Trong quá trình dao động luon chịu tác dụng của lực cản nên sau 5 chu ky biên độ góc còn lại là 4 độ. Coi con lắc dao động tắt dần chậm và phần trăm năng lượng sau mỗichu kỳ so với chu kỳ trước đó là như nhau. Tính công suất của một máy duy trì dao động của con lắc ơới biên độ ban đầu.
A. 560,61. [tex]10^{-6}[/tex]             
B  560,81. [tex]10^{-6}[/tex]
C. 560,66. [tex]10^{-6}[/tex]
D 560,73. [tex]10^{-6}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần con lắc đơn
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:33:38 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Tác giả đăng sai box, chúng tôi đã chuyển topic.

Đề nghị tác giả đọc kỹ quy định cần thiết trước khi hỏi bài.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần con lắc đơn
Gửi bởi: cuongk46t1 trong 10:38:23 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2013
Tác giả đăng sai box, chúng tôi đã chuyển topic.

Đề nghị tác giả đọc kỹ quy định cần thiết trước khi hỏi bài.
dạ nhờ các bạn giải giúp