Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votjnhtjensjnh trong 11:58:05 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17401Tiêu đề: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 11:58:05 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
1) Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài 119cm. Từ vị trí cân bằng đồng thời truyền cho 2 con lắc các vận tốc cùng chiều sao cho chúng dao động với cùng biên độ góc. Khi đó, hai con lắc thực hiện dao động điều hòa trong 2 mặt phẳng song song nhau. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song là 6/17s . Lấy g= pi^2(m/s^2) . Tỉ số chiều dài của hai con lắc trên là:

A.2,01     B. 4,02    C.   5,76    D.3,14

2)Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L, C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần và cd thuần cảm thõa 2R=Z_L, đoạn MB có điện dung thay đổi được. Đặt vào mạch điện áp xoay chiều u=U_0 cos(wt) (V;s), với U_0 và w ( omega) không đổi. Khi C=C_0 thì công suất mạch đạt cực đại, nếu mắc thêm tụ C_1 vào đoạn mạch MB thì công suất toàn mạch giảm đi một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C_2 vào đoạn mạch MB thì công suất của mạch tăng gấp đôi. Giá trị C_2 là:

A. C_0/3 hoặc 2C_0    B.C_0/2 hoặc 3C_o    C. C_0/3 hoặc 3C_0    D. 2C_0 hoặc C_0/2

3) Một mạch dao động LC lí tưởng , hai đầu cuộn dây nối với  hai cực của một nguồn điện có suất điện động E điện trở trong là r=2 (ôm) thông qua khóa K. Lúc đầu đóng khóa K đến khi dòng điện chạy qua cuộn dây đạt giá trị ổn định thì ngắt khóa K. Sau đó, trong mạch xuất hiện dao động điện từ với điện tích cực đại của tụ là 2uC. Biết khoảng thời gian ngắn nhát kể từ lức năng lượng từ trường trên cuộn dây đạt giá trị cực đại đến lúc năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường là pi/6 (us). Giá trị của suất điện động E là:
A. 6V    B.4V    C.8V    D.2V

Nhờ các thầy cô giải dùm chi tiết   :)
Tiêu đề: Trả lời: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:12:00 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
1) Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài 119cm. Từ vị trí cân bằng đồng thời truyền cho 2 con lắc các vận tốc cùng chiều sao cho chúng dao động với cùng biên độ góc. Khi đó, hai con lắc thực hiện dao động điều hòa trong 2 mặt phẳng song song nhau. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song là 6/17s . Lấy g= pi^2(m/s^2) . Tỉ số chiều dài của hai con lắc trên là:

A.2,01     B. 4,02    C.   5,76    D.3,14

CĐ cùng chiều từ VTCB==> Tg ngắn nhất dây song song là TG chúng gặp nhau (em vè giản đồ) hay viết PT rồi cho chúng bằng nhau sẽ ra KQ : [tex]t=\pi/(w1+w2)=6/17[/tex] em khai triển omega ra và kết hợp hiệu chiều dài 2 sợi dây sẽ ra


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 12:35:01 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
1) Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài 119cm. Từ vị trí cân bằng đồng thời truyền cho 2 con lắc các vận tốc cùng chiều sao cho chúng dao động với cùng biên độ góc. Khi đó, hai con lắc thực hiện dao động điều hòa trong 2 mặt phẳng song song nhau. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song là 6/17s . Lấy g= pi^2(m/s^2) . Tỉ số chiều dài của hai con lắc trên là:

A.2,01     B. 4,02    C.   5,76    D.3,14

CĐ cùng chiều từ VTCB==> Tg ngắn nhất dây song song là TG chúng gặp nhau (em vè giản đồ) hay viết PT rồi cho chúng bằng nhau sẽ ra KQ : [tex]t=\pi/(w1+w2)=6/17[/tex] em khai triển omega ra và kết hợp hiệu chiều dài 2 sợi dây sẽ ra

Mà do 2 dây có chiều dài khác nhau, biên độ góc bằng nhau thì cái hình chiếu của con lắc( hình chiếu lên trục vuông góc với dây) dao động điều hòa với biên độ khác chứ thầy, khi 2 dây song song tức là khi li độ hình chiếu bằng nhau tức là A1 cos(w_1.t) =A2 cos(w_2.t) ? Em khồng hiểu chỗ này


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:01:31 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Mà do 2 dây có chiều dài khác nhau, biên độ góc bằng nhau thì cái hình chiếu của con lắc( hình chiếu lên trục vuông góc với dây) dao động điều hòa với biên độ khác chứ thầy, khi 2 dây song song tức là khi li độ hình chiếu bằng nhau tức là A1 cos(w_1.t) =A2 cos(w_2.t) ? Em khồng hiểu chỗ này
Ở đây đâu nói hình chiếu con lắc mà nói rõ là con lắc mà em, hai dây song song tức là chúng có cùng li độ góc, con lắc 1 chạy nhanh hơn con lắc 2 nên nó ra biên trước sau đó quay lại sẽ gặp con lắc 2 đang đi lên, lúc này 2 dây sẽ song song với nhau


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 11:37:40 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Còn 2 bài nữa, thầy giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: k4shando trong 04:29:28 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Góp ý chút  cho bạn: Nếu bạn muốn ai giúp đỡ cho mình giải bài thì cũng nên gõ bài kĩ 1 tí đừng có lạm dụng viết tắc quá, người muốn giải hộ nhìn chữ nghĩa kí tự ko rõ ràng cũng đã chẳng muốn gõ bài giải hộ bạn rồi nhất là chỉ còn 1 tuần cuối ai cũng bận căng thẳng làm bài của mình
Bài 2 :
khi [tex]C=C_{0}[/tex] Thì công suất mạch cực đại nên ta có [tex]Z_{L}=Z_{C_{0}} (1)[/tex]
Khi mắc thêm tụ [tex]C_{1}[/tex] thì dù là mắc nt hay song song ta đều có công suất toàn mạch lúc này giảm,theo đề bài ta có
[tex]P_{1}=\frac{P_{max}}{2}\rightarrow \frac{R.U^{2}}{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=\frac{R.U^{2}}{2.R^{2}}\rightarrow Z_{L}-Z_{C}=R ,Z_{L}-Z_{C}=-R[/tex]
TH1: Xét :[tex]Z_{L}-Z_{C}=R[/tex]
 Kết hợp dữ liệu từ đề bài :[tex]Z_{L}=2R\rightarrow Z_{C}=R\rightarrow Z_{L}=2Z_{C}[/tex], kết hợp (1)[tex]\rightarrow Z_{C_{0}}=2Z_{C}\rightarrow C=2C_{0}(2)[/tex]
Từ (2) ta thấy trong trường hợp này phải mắc song song [tex]C_{1},C_{0}[/tex] với [tex]C=C_{1}+C_{0}[/tex]
Khi mắc thêm tụ C2 vào C để [tex]P_{2}[/tex] tăng lên 2 lần tức là [tex]P_{2}=P_{max}[/tex] ( do lúc trước khi mắc thêm C1 vào [tex]C_{0}[/tex] thì P1 giảm đi 1 nửa)
vậy ta có [tex]Z_{L}=Z_{C^{'}} (C^{'}=\frac{C.C_{2}}{C+C_{2}}) , Z_{L}=Z_{C_{0}}\rightarrow C_{0}=C^{'}[/tex] đến đây thay (2) vào ta có [tex]C_{2}=2C_{0}[/tex]
TH2 bạn giải tương tự


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: k4shando trong 05:20:20 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Bài 3:
theo dữ liệu đề bài ta có [tex]W_{C}=3W_{L}\rightarrow W=\frac{L.I_{0}^{2}}{2}=4W_{L}\rightarrow i=\frac{I_{0}}{2}[/tex]
Dùng chuyển động tròn đều đi từ [tex]I_{0}[/tex] đến [tex]\frac{I_{0}}{2}[/tex] Quét dc 1 góc [tex]\frac{\pi }{3}\rightarrow \omega =2.10^{6}(rad/s)[/tex]
[tex]\rightarrow I_{0}=\omega .Q_{0}=4A\rightarrow E=U=I_{0}.r=8V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu về dao động và điện xoay chiều khó
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 11:56:57 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Góp ý chút  cho bạn: Nếu bạn muốn ai giúp đỡ cho mình giải bài thì cũng nên gõ bài kĩ 1 tí đừng có lạm dụng viết tắc quá, người muốn giải hộ nhìn chữ nghĩa kí tự ko rõ ràng cũng đã chẳng muốn gõ bài giải hộ bạn rồi nhất là chỉ còn 1 tuần cuối ai cũng bận căng thẳng làm bài của mình
Mình đánh y chang cái đề đó chứ, dù sao cũng c.ơn bạn  :D