Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truongthinh074 trong 11:30:55 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17400Tiêu đề: Con lắc dao động trong hệ quy chiếu quán tính
Gửi bởi: truongthinh074 trong 11:30:55 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc đơn có chiều dài l treo vào trần một toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng một góc [tex]\alpha[/tex] so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng là k, gia tốc trọng trường là g. Con lắc dao động điều hòa với chu kì là :

A.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{gcos\alpha }}[/tex]

B.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{lcos\alpha }{g\sqrt{k^{2}+1}}}[/tex]

C.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{gcos\alpha \sqrt{k^{2}+1}}}[/tex]

D.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{gcos\alpha (k+1)}}[/tex]

Đáp án D.
 Các thầy giúp em giải chi tiết bài này với !


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc dao động trong hệ quy chiếu quán tính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:34:59 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc đơn có chiều dài l treo vào trần một toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng một góc [tex]\alpha[/tex] so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng là k, gia tốc trọng trường là g. Con lắc dao động điều hòa với chu kì là :

A.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{gcos\alpha }}[/tex]

B.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{lcos\alpha }{g\sqrt{k^{2}+1}}}[/tex]

C.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{gcos\alpha \sqrt{k^{2}+1}}}[/tex]

D.  [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{gcos\alpha (k+1)}}[/tex]

Đáp án D.
 Các thầy giúp em giải chi tiết bài này với !
bài này nếu là số thì thế số bấm máy nhanh hơn là biến đổi.
+ khi có ma sát gia tốc xe là: a=g.sin(a) - k.g.cos(a)
+ Xét hqc xe con lắc chịu quán tính ==> [tex]g'=\sqrt{g^2+a^2-2g.a.sin(a)}[/tex] (công thứ này tổng quát cho các TH có hay không có ma sát)
Khai triển biểu thức trên : [tex]g' = \sqrt{g^2+g^2sin^2(a)+k^2.g^2.cos^2(a)-2g^2.k.sin(a).cos(a) - 2g^2sin^2(a)+2kg.cos(a))sin(a)}[/tex]
==> [tex]g'=\sqrt{g^2+k^2.g^2.cos^2(a)-g^2.sin^2(a)}[/tex]
==> [tex]g'=\sqrt{g^2(1-sin^2(a)+k^2.cos^2(a)}[/tex]
==> [tex]g' = g.cos(a)\sqrt{1+k^2}[/tex]
(ĐA C)