Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 09:25:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17393Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: tsag trong 09:25:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng A B dao động theo phương trình lần lượt là
[tex]u_{A}=acoswt[/tex]
[tex]u_{B}=2asinwt[/tex]
Coi biên đô sóng không đổi trong qua trình  lan truyền.Điểm m trên mạt chất lỏng không nằm trên đường A B, cách nguồn A B
lần lượt là 18,25[tex]\lambda[/tex]  và 9,5[tex]\lambda[/tex]
Biên độ dao dộng tại M là
Đáp án: a


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: thanhtantp1 trong 10:31:07 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Ta có 2asin(wt)= 2acos cos(wt- pi/2)
Để tiện hơn ta chỉ lấy phần lẻ sau bước sóng
Ptdđ tại M do nguồn A truyen toi :x1=acos(wt- pi/2)
                                 B                : x2=2a cos(wt -pi/2 - pi)=2acos(wt- 3pi/2)
ta thấy x1 và x2 ngược pha nhau nên aM= 2a-a=a