Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:57:41 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17391Tiêu đề: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: tsag trong 08:57:41 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Một CLLX treo thẳng đứng,  m=200g,  k=50N/m.Vật đang nằm cân bằng thì thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo giãn 12cm rồi thả cho nó dao dộng đièu hòa.Lấy pi^2=10 ,g=10.Thời gian để lực đàn hồi tác dụng vào điểm giá treo cùng chiều hồi phục trong một chu kỳ
Đáp án   1/15s


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:11:37 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
chọn chiều dương hướng xuống
lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo [tex]F_{dh} = [tex]k. (\vec{\Delta l} + \vec{x} )[/tex]
lực hồi phục [tex]F_{hp}=-m\omega ^{2}.\vec{x}[/tex]
để 2 lực cùng chiều => tích 2 lực [tex]-m\omega ^{2}.\vec{x}.k. (\vec{\Delta l} + \vec{x} ) \geq 0[/tex]
bỏ dấu vecto sẽ tìm được nghiệm nghiệm của bất phương trình
vẽ giản đồ vecto => t


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: tsag trong 09:14:27 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Ban IU  có thể nói cụ thể là thòi gian vật di từ đâu đến đâu giúp mình nha, mình giải mấy bất này giở lắm


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: JoseMourinho trong 09:22:54 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Lực đàn hồi có xu hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: tsag trong 09:31:18 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Mọi nguời giúp mình bài này với


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:33:02 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
theo bất phương trình của mình thì [tex]-\Delta l \leq x\leq 0[/tex]
vậy thời gian đó ứng với góc quay được là như hình trên


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: JoseMourinho trong 09:51:47 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Lực đàn hồi có xu hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.

Mình xin sửa lại, Lực đàn hồi có xu hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó, mà đề cho lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo nên khi vật nằm trong khoảng -A/2 tới A thì lực đàn hồi ngược chiều dương, từ -A tới A thì cùng chiều dương(Chọn chiều dương hướng xuống)
Còn hình vẽ cũ có lẽ là khi đề hỏi lực đàn hồi tác dụng vào vật.


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:03 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Một CLLX treo thẳng đứng,  m=200g,  k=50N/m.Vật đang nằm cân bằng thì thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo giãn 12cm rồi thả cho nó dao dộng đièu hòa.Lấy pi^2=10 ,g=10.Thời gian để lực đàn hồi tác dụng vào điểm giá treo cùng chiều hồi phục trong một chu kỳ
Đáp án   1/15s
[tex]\Delta Lo=4cm ==> A=8cm>\Delta Lo[/tex] ==> Lò xo có nén
+ Ở Khoảng từ VTCB đến biên dưới thì Fdh là lực kéo ==> F dh tác dụng lên giá treo hướng xuống, trong đó Fhp hướng lên
+ Ở Khoảng từ VTCB đến [tex]-\Delta Lo[/tex] thì lò xo cũng giãn ==> F dh tác dụng lên giá treo hướng xuống và Fhp cũng hướng xuống
+ Ở Khoảng từ [tex]-\Delta Lo[/tex] đến -A lò xo nén ==> F dh tác dụng lên giá treo hướng lên và Fhp thì hướng xuống
==> Th2 thỏa ==> trong 1 chu kỳ thời gian thỏa GT bằng 2 lần thời gian đi từ VTCB đến [tex]-\Delta Lo[/tex] ==>  t=2T/12