Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Gyn Vick trong 08:51:52 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17390Tiêu đề: một số bài về sóng ánh sáng cần giải đáp (HSĐN)
Gửi bởi: Gyn Vick trong 08:51:52 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng với nguồn phát đồng thời ba bức xạ lamda1: 0,6m, lamda2:0,45m và lamda3 có gia tri trong khoảng 0.62m đến 0.76m. trên màn quan sát trong khoảng giữa 2 vân sáng lien tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm chỉ có 1 van sáng là kết quả trùng nhau của lamda1 và 2. giá trị của lamda3?
P/S: e không biết chèn kí hiệu lamda và micromet nên mong thầy cô thông cảm.


Tiêu đề: Trả lời: một số bài về sóng ánh sáng cần giải đáp (HSĐN)
Gửi bởi: kôkaoa trong 09:08:32 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng với nguồn phát đồng thời ba bức xạ lamda1: 0,6m, lamda2:0,45m và lamda3 có gia tri trong khoảng 0.62m đến 0.76m. trên màn quan sát trong khoảng giữa 2 vân sáng lien tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm chỉ có 1 van sáng là kết quả trùng nhau của lamda1 và 2. giá trị của lamda3?
P/S: e không biết chèn kí hiệu lamda và micromet nên mong thầy cô thông cảm.

[tex]\frac{\lambda 1}{\lambda {2}}=\frac{K2}{1}=\frac{4}{3}[/tex]
giữa 2 vân cùng màu với vân trung tâm có 1 vân trùng của lamda1 và lamda 2 nên tại vân trung tâm là vân bậc 6 của lamda 1
[tex]6.\lambda 1=k\lambda _{3}[/tex]
tìm đc k=5
lamda3 =0,72