Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 06:38:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17388Tiêu đề: Bài toán phóng xạ cần giúp
Gửi bởi: Thuy203 trong 06:38:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
1 chat phóng xạ anpha biến đổi thành hạt nhân X bền vững. Trong 1 phút đầu tiên có n1 hạt bắn ra. Sau đó 24h có n2=0.3924n1 hạt anpha bắn ra. Tìm T của chất đó


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán phóng xạ cần giúp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 07:10:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Sau đó 24h có n2=0.3924n1 hạt anpha bắn ra
chỗ này là hạt bắn ra trong 1 phút hay là số hạt đã phân rã ra


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán phóng xạ cần giúp
Gửi bởi: JoseMourinho trong 07:11:12 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Thời gian 1 phút rất nhỏ nên xem như độ phóng xạ lúc đầu [tex]H_{0}=\frac{n1}{60}[/tex], độ phóng xạ sau đó 24h là [tex]H=\frac{n2}{60}[/tex]
Ta có [tex]H=H_{0}.2^{\frac{-24}{T}}[/tex][tex]\Rightarrow n_{2}=n_{1}.2^{\frac{-24}{T}}[/tex]