Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: buianhquan95 trong 05:02:31 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17387Tiêu đề: help me!
Gửi bởi: buianhquan95 trong 05:02:31 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
mong anh chị giúp đỡ :((


Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần sốcó phương trình daođộng tươngứng là: x1  = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2 cos(ωt +φ2). Biết rằng 4(x1)^2 + 9(x2)^2 = 25. Khi chất điểm thứ nhất có li độx1 = -2cm, vận  tốc bằng 9cm/s thì tốc độ của chất điểm thứ 2 bằng bao nhiêu??...


Tiêu đề: Trả lời: help me!
Gửi bởi: probmt114 trong 06:26:57 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
x1=2cm  => x2=1cm
đạo hàm 2 vế 4(x1)^2 + 9(x2)^2 = 25  <=>8x1v1+18x2v2=0
thế các giá trị  vào => v2=8cm/s


Tiêu đề: Trả lời: help me!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:10:58 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Lưu ý cách đặt tên