Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dragonite_ntgv95 trong 04:00:24 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17386Tiêu đề: 1 bài sóng dừng
Gửi bởi: dragonite_ntgv95 trong 04:00:24 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
biểu thức của sóng dừng trên dây cho bởi u=asin(bx)cos(100pit) (m) tốc độ truyền sóng là 20m/s giá trị của b là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng dừng
Gửi bởi: JoseMourinho trong 05:49:24 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Ta có : [tex]\frac{b}{x}=\frac{2\pi .x}{\lambda }=\frac{\omega .x}{v}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng dừng
Gửi bởi: AmiAiko trong 05:59:04 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Jose có nhầm không nhỉ?
[tex]b.x=\frac{2\pi x}{\lambda }=\frac{\omega x}{v}[/tex] mới đúng chứ @_@


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng dừng
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:08:12 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Uk mình nhầm  =))