Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 03:12:17 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17385Tiêu đề: Điện xoay chiều 2
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 03:12:17 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Cho mạch RLC mắc nối tiếp trong đó dung kháng của tụ có thể thay đổi được. Tần số của dòng điện là 50Hz,
L = 0,5/π(H). Ban đầu dung kháng của tụ có giá trị ZC. Nếu từ giá trị này, dung kháng của tụ tăng thêm 20Ω thì điện
áp hiệu dụng hai đầu của tụ đạt giá trị cực đại, còn nếu giảm đi 10Ω thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại.
Giá trị điện trở R là:
A. R = 38,7Ω
B. R = 30Ω
C. R = 37Ω
D. R = 50Ω
Giải thích giúp em chỗ uL max với ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều 2
Gửi bởi: photon01 trong 05:45:09 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Cho mạch RLC mắc nối tiếp trong đó dung kháng của tụ có thể thay đổi được. Tần số của dòng điện là 50Hz,
L = 0,5/π(H). Ban đầu dung kháng của tụ có giá trị ZC. Nếu từ giá trị này, dung kháng của tụ tăng thêm 20Ω thì điện
áp hiệu dụng hai đầu của tụ đạt giá trị cực đại, còn nếu giảm đi 10Ω thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại.
Giá trị điện trở R là:
A. R = 38,7Ω
B. R = 30Ω
C. R = 37Ω
D. R = 50Ω
Giải thích giúp em chỗ uL max với ạ?
Khi Zc tăng  [tex]20\Omega[/tex] thì điện áp hai đầu tụ cực đại vậy ta có:[tex]Z_{C}+20=\frac{R^{2}+Z^{2}_{L}}{Z_{L}}=\frac{R^{2}}{50}+50(1)[/tex]
Khi Zc giảm đi [tex]10\Omega[/tex] thì điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại tức là xảy ra cộng hưởng: [tex]Z_{C}-10=Z_{L}=50\Omega \rightarrow Z_{C}=60\Omega (2)[/tex]
Từ (2) thay vào (1) ta được:[tex]R=\sqrt{1500}=38,7\Omega[/tex]
Em chú ý là:[tex]U_{L}=I.Z_{L}[/tex]
Vì ZL không đổi vậy UL max thì Imax tức là cộng hưởng.