Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 10:25:11 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17377Tiêu đề: Hỏi về năng lượng của tụ điện
Gửi bởi: hochoidr trong 10:25:11 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Cho em hỏi là khi 2 tụ mắc song song, hoặc nối tiếp nếu C1=nC2 thì năng lượng phân bố ở 2 tụ sẽ tỉ lệ như thế nào ạ
 :)


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về năng lượng của tụ điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:31:57 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Cho em hỏi là khi 2 tụ mắc song song, hoặc nối tiếp nếu C1=nC2 thì năng lượng phân bố ở 2 tụ sẽ tỉ lệ như thế nào ạ
 :)

Vào mọi thời điểm điện tích của hai tụ khác không ta có :

Khi hai tụ mắc song song : [tex]W_{C1} = \frac{C_{1}u^{2}}{2}[/tex]  và [tex]W_{C2} = \frac{C_{2}u^{2}}{2}[/tex]

Do đó [tex]\frac{W_{C1}}{W_{C2}} = \frac{C_{1}}{C_{2}}[/tex]

Khi hai tụ mắc nối tiếp : [tex]W_{C1} = \frac{q^{2}}{2C_{1}}[/tex]  và  [tex]W_{C2} = \frac{q^{2}}{2C_{2}}[/tex]

Do đó  [tex]\frac{W_{C1}}{W_{C2}} = \frac{C_{2}}{C_{1}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về năng lượng của tụ điện
Gửi bởi: hochoidr trong 02:23:28 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Em cám ơn thầy ạ  :D