Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: light_light trong 09:19:17 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17374Tiêu đề: Xin giúp giải đáp câu công suất
Gửi bởi: light_light trong 09:19:17 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Đặt u=Uo.cos(100pi.t+pi/6) vào mạch RLC nối tiếp. Biết tại thời điểm cường độ dòng điện qua mạch có độ lớn cực đại thì điện áp áp đầu mạch có độ lớn U0/2. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 thời điểm mà công suất tức thời bằng 0 là:
A. 1/600s
B. 1/150s
C.1/300s
D.1/100s
Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp giải đáp câu công suất
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:35:31 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Lệch pha nhau 60 độ
=> tgian cần tìm là T/6
T = 1/50
=> t = 1/300
đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp giải đáp câu công suất
Gửi bởi: light_light trong 09:46:35 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Giải thích kĩ hơn 1 tí nữa với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp giải đáp câu công suất
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:52:49 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Giải thích kĩ hơn 1 tí nữa với ạ
1 cái đang cực đại => vẽ đường tròn đang ở 0
1 cái đang = 1/2 cực đại => +- 60 độ
=> lệch nhau 60 độ

Muốn p = 0
=> 1 cái = 0
Vì lệch nhau 60 độ nên
sau T/6 thì cái kia sẽ = 0
=> ngắn nhất