Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tongthao trong 01:18:34 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17370Tiêu đề: bài tập về mạch R-L-C cần giúp đỡ
Gửi bởi: tongthao trong 01:18:34 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
đoạn mạch AB gồm điện trở R1=30, điện trở R2=10. cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=3/(10pi) H và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc theo thứ tự trên . gọi M là điểm nối giữa 2 điện trở . đặt vào AB điện áp xoay chiều co giá trị hiệu dụng la200 va f=50 hz. khi điều chỉnh C tới Cm thì điện áp U(MB) min. giá trị U(MB) min là
A. 75V
B.100V
C.25V
D.50V
cảm ơn các bạn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch R-L-C cần giúp đỡ
Gửi bởi: hoctrofd trong 02:40:37 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
đoạn mạch AB gồm điện trở R1=30, điện trở R2=10. cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=3/(10pi) H và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc theo thứ tự trên . gọi M là điểm nối giữa 2 điện trở . đặt vào AB điện áp xoay chiều co giá trị hiệu dụng la200 va f=50 hz. khi điều chỉnh C tới Cm thì điện áp U(MB) min. giá trị U(MB) min là
A. 75V
B.100V
C.25V
D.50V
cảm ơn các bạn nhiều
Umb min khi cộng hưởng Zl=Zc
Z=R1+R2=40
I=Uab/Z=5
Umb=I.R2=50V