Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom0511 trong 12:25:57 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17369Tiêu đề: dao động điều hòa
Gửi bởi: phantom0511 trong 12:25:57 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
1 chất điểm khối lượng m chuyền động trên Ox với phương trình [tex]x=Acos^{2}(\omega t+\varphi )[/tex] . Vật này dao động điều hòa với:
A. Vận tốc cực đại [tex]A\omega[/tex]
B. Gia tốc cực đại [tex]A\omega ^{2}[/tex]
C. Biên độ A
D. Chu kì [tex]T=\frac{2\pi }{\omega }[/tex]
nhờ thầy và các bạn giúp với! giải thích giùm mình (em) luôn tính chất của phương trình trên với nhé  :)

Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:39:53 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
[tex]x=Acos^{2}(\omega t + \varphi ) = \frac{A}{2}cos(2\omega t + 2\varphi ) + \frac{A}{2}[/tex]
=> v max = A/2 .2omega = Ạomega => ĐA: A
mình nghĩ vậy


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:51:26 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
[tex]x=Acos^{2}(\omega t + \varphi ) = \frac{A}{2}cos(2\omega t + 2\varphi ) + \frac{A}{2}[/tex]
=> v max = A/2 .2omega = Ạomega => ĐA: A
mình nghĩ vậy

Như vậy vật dao động điều hòa quanh VTCB không phải là gốc tọa độ mà vị trí này có tọa độ là A/2

Tốc độ cực đại của vật là [tex]v_{max} = \frac{A}{2} 2\omega = A \omega[/tex]

Lời giải của IU là chính xác !