Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 11:49:12 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17367Tiêu đề: Bài quang phổ khó
Gửi bởi: tsag trong 11:49:12 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
nhờ mọi người giúp đỡ
Câu 12. Người ta kích thích khí hiđrô ở áp suất thấp với nhiệt độ 2000(độ C )rồi chiếu vào máy quang phổ thì trên màn
thu được 4 vạch sáng; còn kích thích hơi natri ở áp suất thấp với nhiệt độ 2000(độC )rồi chiếu vào máy quang
phổ thì trên màn thu được 1 vạch sáng. Khi kích thích hỗn hợp khí hiđrô và hơi natri ở áp suất thấp với nhiệt
độ 2000 (độ C) rồi chiếu vào máy quang phổ thì trên màn thu được ?A    4 vạch sáng .
B    3 vạch sáng .
C    2 vạch sáng .
D    5 vạch sáng .


Tiêu đề: Trả lời: Bài quang phổ khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:50:35 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Theo như đáp án mình nhớ là 5, còn tại sao thì...... chịu ^^


Tiêu đề: Trả lời: Bài quang phổ khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:33:45 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Hỗn hợp
nếu trùng nhau => 4 vạch
k trùng => 5 vạch
Quang phổ của hidro đỏ lam chàm tím
quang phổ của natri vàng
=> 5 vạch