Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 10:23:34 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17360Tiêu đề: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 10:23:34 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Nhờ moị người giúp đỡ
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có phương trình [tex]x1=A_{1}cos10t[/tex]  ;  [tex]x_{2}=A_{1}cos(10t+\varphi 2)[/tex]  .Phương trình dao động tổng hợp[tex]x=A_{1}\sqrt{3}cos(10t+\varphi )[/tex] .Tỉ số
[tex]\frac{\varphi }{\varphi 2}[/tex] bằng
Đáp án ,0,5 hoặc 0,75
Mọi người giải chi tiết giúp em, cách nào càng ngăn càng tốt, em các ơn mọi ngươig nhiều lắm
Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:57:53 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Cậu xem lại đề đi hình như cái đề gốc nó không phải thế này
Nếu đề thế này thì chỉ có 1 đa 0,5


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: judares trong 11:04:08 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
tớ ra 0.5 hoặc 2 @@


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:10:41 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Cho cậu cái đề gốc x1=A1cos(10t) ,x2=A2cos(10t+fi2),x=A1can3.cos(10t+fi) biết fi2-fi=pi/6, tìm tỉ số fi/fi2
Đáp số đúng như của cậu


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: biminh621 trong 11:15:40 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2013
Hình như ĐS chỉ có 0,5


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Messi_ndt trong 12:30:43 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Nhờ moị người giúp đỡ
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có phương trình [tex]x1=A_{1}cos10t[/tex]  ;  [tex]x_{2}=A_{1}cos(10t+\varphi 2)[/tex]  .Phương trình dao động tổng hợp[tex]x=A_{1}\sqrt{3}cos(10t+\varphi )[/tex] .Tỉ số
[tex]\frac{\varphi }{\varphi 2}[/tex] bằng
Đáp án ,0,5 hoặc 0,75
Mọi người giải chi tiết giúp em, cách nào càng ngăn càng tốt, em các ơn mọi ngươig nhiều lắm
Câu này hình như xuất hiện trong đề Chuyên DH Vinh năm ngoái thì phải  ho:)

[tex]A_1^2+A_1^2+2A_1^2cos\varphi _2=3A_1^2[/tex]

[tex]\Rightarrow cos\varphi _2=1/2[/tex]

[tex]\varphi_2 =\Pi /3 [/tex]

[tex]\varphi_2 =-\Pi /3 [/tex]

Thay vào bấm máy tính tổng hợp dao động thì tìm được phi.  :D